Poznaj ofertę

NAPRAWY, PRZEGLĄDY I KONSERWACJE

Naprawiamy i poprawiamy u klienta.

UTRZYMANIE RUCHU

MAX SYSTEM
PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Oferta usług obejmuje szerokie spectrum procesów, ale cel jest jeden – dbanie o dostępność sprawnych maszyn, urządzeń i instalacji zaangażowanych w proces produkcji u klienta. MAX SYSTEM Service zapewnia:

• utrzymanie ruchu
• serwis i naprawy maszyn i urządzeń
• regeneracje maszyn i urządzeń,
• pomiary, badania i analizy w trybie serwisowym i
laboratoryjnym,
• mobilny serwis diagnostyczny, olejowy i remontowy,
• obsługa stało serwisowa przedsiębiorstw
w zakresie min.:

• zarządzanie środkami chemicznymi TFM,
• zarządzanie gospodarką sterowniczą TLM,
• utrzymanie ruchu systemów technologicznych MEPHA 24

KORZYŚCI

KLIENT ZYSKUJE

001

Stała współpraca na podstawie umowy outsourcingu reguluje stawki roboczogodzin dla wszystkich operacji oraz ceny części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. To daje klientowi pełną transparentność kosztów napraw i serwisowania.

W efekcie maleje koszt ogólny napraw i obsługi technicznej park produkcyjnego, a jego budżet jest możliwy do estymowania na podstawie rejestru zdarzeń.

REDUKCJA KOSZTÓW NAPRAW

002

Stała opieka nad maszynami i urządzeniami powierzona jednemu sprawdzonemu wykonawcy prowadzi do wyższego poziomu sprawności infrastruktury produkcyjnej, a to wprost przekłada się na wydajność produkcji i stabilność harmonogramów w zakładzie.

Przestój to koszt. Ekonomiczny i organizacyjny, a MAX SYSTEM pomoże go zredukować do minimum.

ZMNIEJSZENIE ILOŚCI PRZESTOJÓW

003

Tylko sprawny sprzęt w doskonałym stanie technicznym jest gotowy na nagły pik zamówień i konieczność zwiększenia poziomu produkcji. Z kolei „wyższe obroty” i napięte plany wymagają jeszcze większej dostępności serwisu. Wtedy nic nie może zaskoczyć.

MAX SYSTEM jest gotów stanąć obok klienta do takiego wyzwania i zabezpieczyć szczególne wymagania obciążeniowe produkcji.

ZWIĘKSZENIE MOCY PRODUKCYJNYCH

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadaj nam pytanie. Otrzymasz
rozwiązanie.

Sprawdź, ile damy twoim urządzeniom.

ADRES

MAX-SYSTEM sp. z o.o sp.k
39-200 Dębica
ul. Transportowców 8

EMAIL

max-system@max-system.pl

TELEFON / FAX

tel. [+48] 14 681 23 00
fax. [+48] 14 692 69 40

SOCIAL